Smluvní pojišťovny
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
207 - OZP Zaměstnanců bank a pojišťoven
211 - Zdravotní pojišťovna MV